Privacybeleid

Privacybeleid

Mrchlabel a company of BRAND Mrchlabel Holding BV een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd en kantoorhoudend gevestigd in BREDA, Nederland (KvK nr.: 82844240), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring - en cookiesverklaring.

Contactgegevens Naam: Mrchlabel Holding BV Adres: 4765 BJ, 44 Netherlands (NL) Telefoon: E-mail: contact@mrchlabel.com Website: www.mrchlabel.com Social: www.facebook.com/mrch.label/ www.instagram .com/mrch.label/ Persoonsgegevens verwerkt door MRCHLABEL MRCHLABEL verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij een bestelling aan ons verstrekt. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. MRCHLABEL verwerkt de volgende gegevens: Actief verstrekte persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contact details
 • Volgorde
 • Betalingsdetails

En indien van toepassing actief verstrekte persoonsgegevens:

 • bij het aanmaken van een account op onze websites of in onze applicaties
 • aan ons gericht in correspondentie en tijdens onze telefoongesprekken
 • in tekstvakken van onze bestel- en/of beoordelingsformulieren

Persoonsgegevens indirect verstrekt, bijvoorbeeld via cookies:

 • Locatie gegevens;
 • IP-adres of applicatie-ID's;
 • type apparaat (zoals tablet, laptop, pc, etc.);
 • type webbrowser (zoals Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.).

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerkt door MRCHLABEL

MRCHLABEL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens over personen jonger dan 16 jaar

MRCHLABEL heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. MRCHLABEL kan de leeftijd van bezoekers niet controleren. Wij raden ouders dan ook aan om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonlijke gegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat MRCHLABEL zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@mrchlabel.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en wettelijke basis voor het verzamelen van uw persoonsgegevens MRCHLABEL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • nieuws/advertenties over onze diensten en producten
 • om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om u van dienst te zijn
 • om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op ons platform, via de website of onze applicaties

MRCHLABEL verwerkt ook bepaalde persoonsgegevens van u om fraude en misbruik tegen te gaan. De wettelijke basis voor deze verwerking is dat deze nodig is voor het nastreven van een legitiem belang van MRCHLABEL.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

MRCHLABEL gebruikt geautomatiseerde besluitvorming en profilering bij de uitvoering van het contract met u om onze producten en diensten te verbeteren. Dit zijn beslissingen die automatisch worden genomen, zonder tussenkomst van een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van MRCHLABEL). MRCHLABEL gebruikt persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld bekeken producten om persoonlijke aanbevelingen te selecteren of te verbeteren. De wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens is dat ze nodig zijn voor het nastreven van een legitiem belang van MRCHLABEL, namelijk: om u het meest relevante aanbod van onze producten te tonen.

MRCHLABEL maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere strafbare feiten te voorkomen. Wanneer dergelijke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering leidt tot een negatieve beslissing over u, en u bent het daar niet mee eens, kunt u contact met ons opnemen via contact@mrchlabel.com. De situatie zal opnieuw worden beoordeeld door MRCHLABEL. Bovendien hoort MRCHLABEL graag of u suggesties heeft om deze processen te verbeteren.

Hoe lang MRCHLABEL persoonsgegevens bewaart

Uw persoonsgegevens worden door MRCHLABEL niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

MRCHLABEL bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar na het plaatsen van uw bestelling. Deze periode van 2 jaar achten wij noodzakelijk om u goed te kunnen helpen bij vragen of klachten over onze producten of tijdens en na de uitvoering van onze dienstverlening. MRCHLABEL bewaart persoonsgegevens die we gebruiken voor rapportage, analyse en misbruikpreventie tot 20 jaar nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Helaas kunnen we uw persoonlijke gegevens niet uit back-ups verwijderen. Maar bij het uitvoeren van een herstel vanaf een back-up, zullen we de persoonlijke gegevens meteen wissen. MRCHLABEL hanteert de volgende termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Categorie Persoonsgegevens Bewaartermijn Rechtsgronden AVG Voor- en achternaam 2 jaar Contractuele uitvoering Adres 2 jaar Contractuele uitvoering Contactgegevens 2 jaar Contractuele uitvoering Bestelgegevens 2 jaar Contractuele uitvoering Betaling details 2 jaar Contractuele uitvoering Locatiegegevens 20 jaar Toestemming betrokkenen Categorie Persoonsgegevens Bewaartermijn Rechtsgronden AVG IP-adres of IDS 20 jaar Gerechtvaardigd belang Apparaattype 20 jaar Toestemming betrokkenen Type webbrowser 20 jaar Toestemming betrokkenen Accountgegevens lid Looptijd toestemming Betrokkenen Details klantenservice 20 jaar Contractuele uitvoering Details reviews Looptijd account Toestemming betrokkenen Marketing Berichten 20 jaar Toestemming betrokkenen Fraudepreventie 2 jaar Gerechtvaardigd belang Analyse en rapportage 20 jaar Gerechtvaardigd belang

Persoonsgegevens delen met anderen

MRCHLABEL verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. MRCHLABEL verstrekt uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of voor analytische en marketingdoeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MRCHLABEL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dit zijn de partijen met wie uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden:

 • advertentieplatforms (bijv. Instagram, Facebook, Google, LinkedIn, Snapchat, TikTok etc.)
 • koeriers van de bestellingen
 • software leveranciers
 • partners betalingsmodules (bijv. Shopify Payments, PayPal, Mollie etc.)

Cookies, scripts, trackers en andere technologieën voor gegevensverzameling MRCHLABEL gebruikt verschillende technologieën voor gegevensverzameling. Bijvoorbeeld: scripts, trackers en cookies.

Koekjes

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door onze website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het doel is om informatie over u te onthouden, vergelijkbaar met een voorkeurenbestand dat is gemaakt door een softwaretoepassing. Een cookie wordt verzonden vanaf onze website en wordt door je webbrowser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone opgeslagen. Sommige cookies helpen alleen om de koppeling te maken tussen uw activiteiten op onze website tijdens uw websitebezoek. Andere cookies blijven op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone en worden bij een volgend bezoek aan onze website teruggestuurd naar onze servers of die van derden die de cookie voor ons hebben geplaatst.

Volgers

MRCHLABEL gebruikt trackers op onze websites en applicaties. Trackers zijn stukjes tekst of afbeelding (pixel) die worden gebruikt om het verkeer op onze websites en applicaties in kaart te brengen. Deze trackers slaan verschillende gegevens over u op. Ook kunnen wij derde partijen (zoals Facebook) trackers op onze websites en applicaties laten plaatsen. In dat geval kunnen deze partijen onze website voor ons monitoren.

Script

MRCHLABEL maakt gebruik van scripts (een stukje programmacode) om de website goed te laten functioneren en interactief te maken. Scripts kunnen worden uitgevoerd op onze server of op uw apparaten. Doeleinden van gebruik

MRCHLABEL gebruikt technische cookies, functionele cookies en scripts op haar websites en applicaties om ervoor te zorgen dat functies - zoals het winkelmandje - op onze website goed werken en gemakkelijk te gebruiken zijn.

MRCHLABEL gebruikt analytische cookies en trackers om onze website te optimaliseren, af te stemmen op uw voorkeuren en hem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Indien u hiermee heeft ingestemd, gebruikt MRCHLABEL statische cookies, ook wel tracking cookies genoemd. MRCHLABEL gebruikt ook marketingcookies, cookies van derden en flash-cookies. Dit om de gebruikerservaring van onze website en onze marketingcommunicatie continu te verbeteren.

Bij het plaatsen van bestellingen, na het aanmaken van uw account of wanneer u andere diensten van MRCHLABEL gebruikt, verzamelt MRCHLABEL gegevens. Door deze gegevens anoniem te verzamelen en te rapporteren, krijgt MRCHLABEL een beter inzicht in hoe onze website en applicaties worden gebruikt. Op basis van de gegevens uit de marketingcookies, die tijdens uw bezoek aan verschillende websites worden verzameld, kan MRCHLABEL advertenties zoveel mogelijk aanpassen aan uw wensen en voorkeuren. Dit om zoveel mogelijk relevante advertenties voor je te maken.

U kunt zich niet afmelden voor de specifieke verzameling van alle cookies door MRCHLABEL. U kunt zich echter in het algemeen afmelden voor cookies via de instellingen van uw webbrowser, zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u niet wilt dat wij statische en marketingcookies verzamelen, kunt u op de knop "geen persoonlijke aanbiedingen" klikken.

Knoppen voor sociale media

MRCHLABEL heeft social media buttons geplaatst op de websites en applicaties van MRCHLABEL. Als u op deze knoppen klikt, wordt u automatisch doorgelinkt naar het betreffende platform. Deze buttons zijn bedoeld om je gemakkelijk de mogelijkheid te geven ons te promoten op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Snapchat, Google+, Twitter, Youtube etc. Deze button werkt via een stukje code van het betreffende sociale netwerk.

Toegang tot, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MRCHLABEL. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken zonder geldige wettelijke grondslag of dat wij persoonsgegevens verwerken die niet relevant zijn voor ons selectieproces, neem dan contact met ons op via shop@dontwasteculture.com. Ook heb je recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je bij MRCHLABEL een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar. Dit om uw privacy te beschermen. MRCHLABEL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging Persoonsgegevens door MRCHLABEL

De bescherming van uw gegevens is een serieuze zaak voor MRCHLABEL. MRCHLABEL neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@mrchlabel.com.

We kunnen deze bescherming alleen bieden aan websites en applicaties van MRCHLABEL. Onze website of applicaties kunnen ook verwijzen naar websites van derden. Uiteraard kiezen wij deze partners met grote zorgvuldigheid, maar u dient de privacyverklaring van deze websites en applicaties van derden te raadplegen voor de wijze waarop deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Deze derden dragen een eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken.